Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

Секция "Медицинска Роботика" - МР

Дейността на Секция "Медицинска Роботика" е насочена към:

 • научни и научно-приложни изследвания на роботизирани, интерактивни, комуникационни системи за извличане, обработка и анализ на биосигнали и данни чрез прилагане на линейни и нелинейни математически методи;
 • проектиране и създаване на система за снемане, анализ и визуализация на кардиосигнали от пръста (ухото) на пациента;
 • създаване на алгоритми и софтуер за компресиране на медицински изображения и данни;
 • симулационно моделиране на сигнали и процеси;
 • решаване на проблемите за достъпност на софтуерни системи от хора със специални потребности.
 • Роботизирани, интерактивни, комуникационни системи за извличане, обработка и анализ на биосигнали и данни;
 • Създаване на алгоритми и софтуер за компресиране на медицински изображения и данни и симулационно моделиране на биосигнали и процеси;
 • Изследване на система за снемане, анализ и визуализация на кардиосигнали от пръста (ухото) на пациента.

Секция "Медицинска Роботика" има международно сътрудничество със специалисти от следните университети::

 • Tanta University, Department of Electronics Engineering and Communication Engineering – Египет;
 • Techno India Group, Kolkata – Индия;
 • "Aurel Vlaicu" University of Arad, Department of Automation and Applied Informatics-Румъния.
Публикации

Доцент д-р Митко Господинов, - Ръководител секция
m.gospodinov@ir.bas.bg, mitgo@abv.bg

Доцент д-р Евгения Господинова
e.gospodinova@ir.bas.bg, jenigospodinova@abv.bg

Гл. асистент д-р Галя Георгиева-Цанева
g.georgieva@ir.bas.bg, galicaneva@abv.bg

Гл. асистент Красимир Чешмеджиев
k.cheshmedjiev@ir.bas.bg, cheshmedzhiev@gmail.com