Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

СЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКА РОБОТИКА" - МР


Доц. д-р Евгения Господинова
E-mail: e.gospodinova@ir.bas.bg, jenigospodinova@abv.bg, Тел.: +359 88 560 0646
CV - БГ   CV - EN


Доц. д-р Галя Георгиева-Цанева
E-mail: g.georgieva@ir.bas.bg; galitsaneva@abv.bg; galitsaneva@gmail.com, Тел.: +359 87 811 1283
CV - БГ   CV - EN


Гл. ас. д-р инж. Красимир Чешмеджиев
E-mail: kc@ir.bas.bg; cheshmedzhiev@gmail.com, Тел.: +359 88 885 1400


Гл. ас. д-р Пеньо Лебамовски
E-mail: p.lebamovski@abv.bg, Тел.: +359 89 865 3554
CV - БГ   CV - EN


Д-р Мирослав Дечев
E-mail: miroslav.dechev@gmail.com, Тел.: +359 89 896 5666
CV - БГ   CV - EN


Екатерина Поповска-докторант
E-mail: ekaterina.popovska@gmail.com, Тел.: +359 88 442 7532


Публикации

Секция "Медицинска Роботика" има сътрудничество със следните национални партньори:

  • Институт по математика и информатика - Българска академия на науките;
  • Медицински университет - Варна;
  • ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", факултет "Математика и информатика";
  • Технически университет - София, факултет "Приложна математика и информатика", катедра "Информатика";
  • Териториалната организация на Научно-техническите съюзи-В.Търново.

Членове от секция "Медицинска Роботика" преподават следните дисциплини във висши учебни заведения:

  • Учебна дисциплина: 3D технологии и виртуална реалност - упражнения в Технически университет - София, факултет "Приложна математика и информатика", катедра "Информатика".
  • Учебни дисциплини: "Основи на компютърната графика", "Компютърна графика" и "Графични системи" – упражнения във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", факултет "Математика и информатика", катедра "Компютърни системи и технологии"