Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

съгласно "Закон за предучилищното и училищното образование", в сила от 01.01.2019 г.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Продължителността на всеки курс е дадена в темите. Половината от часовете, по желание на обучаемия, могат да се проведат дистанционно. Цената за един курс от 16 часа, който дава 1 кредит на обучаемия е 125 лв. Цената на курс, който дава 2 кредита на обучаемия е 230 лв.

В условията на извънредна ситуация (COVID-19) e възможно намаляването на присъствените часове.

При организиране на обучение от училище се прави отстъпка в цената, като е възможно отделянето на подгрупа от учители от начален курс.

При успешно завършване на курса се издава сертификат.

Сумата за избрания курс се внася на смeтката на ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА:

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА – БАН
София 1113
ул. "Акад. Г.Бончев", Бл.2, ет. 4 ПК 79
Банка ОББ клон Искър-София
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG47UBBS80023106027100.
Основание: Участие в курс, име, презиме и фамилия на участника

Всеки, който желае да бъде издадена фактура за такса курс на юридическо лице, е необходимо сумата да бъде преведена по сметка на Института по Роботика от юридическото лице! Данни за издаване на фактура се изпращат на имейл petrova1968@abv.bg до три дни след превода.

ТЕМИ

За записване на курс е необходимо да се попълни формата за регистрация. В полето "Съобщение" се въвежда желания курс/курсове. След извършване на плащането се получава потребителско име и парола за вход в системата за дистанционно обучение.

За успешна регистрация всички полета от формата трябва да са попълнени.

РЕГИСТРАЦИЯ
КОНТАКТИ

kostovasp@yahoo.com

office@ir.bas.bg