Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания
Начало FACEBOOK YOUTUBE Обучения Новини Брошура

РОБО-академия е проект за работа с ученици и учители за развитие на компетентността им в областта на роботиката. Целта е въвеждането на съвременни образователни методи за преподаване, базирани на изследователския подход и на роботизираните технологии за повишаване на качеството по учебни дисциплини от стълб STEM. Специално внимание се отделя на обучението на учителите по тези дисциплини. Роботизираните технологии подпомагат специфични области на знанието и уменията, които учениците развиват чрез проектиране, създаване, сглобяване и управление на робота. Този начин на учене съдържа много важен елемент „учене с действие”. Наред с техническите компетенции, този метод е свързан с работата в екип и е на проектен принцип, което подобрява социалните умения, мотивацията за учене и подготвя учениците за бъдещата им реализация.

Online курсове по роботика за ученици и учители

Видеоканал в YouTube

 

Наши партньори са училища, клубове по роботика, фирми и др. Част от тях са:

138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи гр. Правец

Неврокопска Професионална Гимназия "Димитър Талев"

Клуб по роботика към "Сугестопедия Център за работа с деца" - Плевен

PARA - Професионална асоциация по роботика и автоматизация

Фирма СПЕСИМА- индустриални роботи