Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания
 English

Институтът по роботика (ИР) "Св. Ап. и Ев. Матей" при БАН е правоприемник на Института по системно инженерство и роботика (ИСИР), създаден през 2010 г. от обединяване на Института по управление и системни изследвания (ИУСИ) - БАН и Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене (ЦЛМП) - БАН. Настоящото наименование на Института е също запазена марка в Националното патентно ведомство.

Изграждане и развитие на центрове за компетентност, финансирани по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Институт по роботика - Партньор

Център за компетентност "Персонална медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия"

Контакт

Институт по роботика
София 1113
ул. "Акад. Г.Бончев", Бл.2, ПК 79

Тел: (+359 2) 870 3361, (+359 2) 979 3230
Факс: (+359 2) 405 3061
office@ir.bas.bg