Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

СЕКЦИЯ "РОБОТИЗИРАНИ И МЕХАТРОННИ ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ" – РиМИС

Таньо Колев Танев, проф. д-р – ръководител на секцията
Тел.: 0889 902 664, Ел. поща: tanevtk@gmail.com; tanio&@bas.bg

Роман Захариев Захариев, проф. д-р
Тел.: 0887 557 148, Ел. поща: roman.zahariev@abv.bg,   CV - БГ,   CV - EN

Пламен Атанасов Райков, доц. д-р
Тел.: 0898 336 042, Ел. поща: plamen.raykov@abv.bg

Нина Фотева Вълчкова, доц. д-р
Тел.: 0878 446 384, Eл. поща: nvalchkova@abv.bg,   CV - EN

Иван Николов Чавдаров, доц. д-р
Тел.: 0887 940 856, Eл. поща: ivan_chavdarov@dir.bg

Вероника Иванова Атанасова, гл.ас. д-р
Тел.: 0887 920 816, Eл. поща: iwanowa.w@abv.bg

Георги Цветанов Ангелов, гл.ас. д-р - Национална лаборатория по Роботика и изкуствен интелект
Тел.: 0885 085 085, Eл. поща: george@robotic.bg

Ясен Киров Паунски, гл.ас., д-р
Тел.: 0887 616 991, Eл. поща: yasen.paunski@gmail.com

Искрен Иванов Върбанов, инж.
Тел.: 0898 444 168, Eл. поща: iskren_ivanov@abv.bg

Даниела Георгиева Узунова, инж., неплатен ЦЕРН
Eл. поща: d_uzunova@hotmail.com

Тони Пуннуус Валайил, д-р, изследовател
 

Божидар Веселинов Найденов, д-р, технически сътрудник
Тел.: 0898 787 593, Eл. поща: b_v_n86@аbv.bg

Ивайло Робертов Георгиев, инж.
Тел.: 0888 704 712, Eл. поща: rainship@gmail.com

Валентин Николов Николов
Eл. поща: val_niko@yahoo.com

Калоян Мариянов Йовчев, д-р
Eл. поща: k.yovchev@fmi.uni-sofia.bg

Васил Георгиев Цветков, инж.
Тел.: 0883 592 121, Eл. поща: cvetkov_v@abv.bg

Станислав Пламенов Йочев, технически изпълнител
Тел.: 0889 205 127, Eл. поща: stani.yochev@gmail.com

Ивайло Робертов Георгиев, докторант
Тел.: 0888 704 712, Eл. поща: rainship@gmail.com

Васил Георгиев Цветков, докторант
Тел.: 0883 592 121, Eл. поща: cvetkov_v@abv.bg


Публикационна дейност – публикации в Scopus и Web of Science в последните 5 години