Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

БЕЗПИЛОТНИ РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ - БРС

Лаборатория "Безпилотни роботизирани системи" работи в следните направления: Авиационни комплекси, Авионика, Комуникационни и радиолокационни технологии. Лабораторията подпомага научните секции в техните научно-приложни изследвания, извършвани в интерес на сигурността и отбраната.

Лабораторията притежава свои прототипи на дистанционно управляеми летателни апарати с повишена продължителност на полета и повишена товароносимост. Лабораторията съпровожда докторски програми за разработване на иновативни безпилотни роботизирани системи с автономно програмно управление, използващи елементи на изкуствен интелект.


доц. д-р Калоян Йовчев

доц. д-р инж. Александър Александров

гл. ас. д-р Неда Венелинова Чехларова

гл. ас. д-р инж. Иван Костадинов Гайдарски

инж. Мариян Йовчев

инж. Добромир Димитров

инж. Йордан Дошев

инж. Костадин Димитров Недев - докторант


Публикационна дейност
  • Лабораторията работи по проект "Мобилна автономна летателна система за въздействие върху градоносни облаци". По този проект, на изложението "ХЕМУС 2022" беше показан двуморен опитен образец на дистанционно управляван летателен апарат с бензинови двигатели. Това е образец на перспективен планер, с възможности за над 10 kg полезен товар и реализиран радиус на действие до 50 km. Работи се по патентоването на спусъчни механизми и методи за въздействие върху градоносни облаци. (инж. М. Йовчев, инж. Д. Димитров)
  • Националната научна програма "Сигурност и отбрана" – 2022 (доц. д-р инж. А. Маджаров)
  • Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"- 2021г (д-р Неда Чехларова)