Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО РОБОТИКА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - НЛРИИ

NRAIL

Националната лаборатория по роботика и изкуствен интелект (НЛРИИ) е създадена през 2019г., в рамките на Института по роботика на БАН. Основната задача на екипа е да развива и популяризира роботиката и AI програмирането в България, чрез иновативни методи и средства. Чрез лабораторията се поддържа връзка с образованието, като се участва в и се организират събития, които поддържат и постоянно разширават кръгозора ни. Екипът от млади учени, посдокторанти споделя знанията си и уменията с всички, който имат интереси в областта на роботиката и изкуствения интелект и сродни области.

Website: https://nrail.ir.bas.bg

E-mail: lab@robotics.bg

Адрес: Институт по роботика - БАН, София, 1113, ул."Акад. Г. Бончев", бл. 1, ет.5

Листовка - (pdf)


1. гл. ас. д-р. инж. Георги Цветанов Ангелов – ръководител
george@robotics.bg, g.angelov@ieee.org


2. гл. ас. д-р. инж. Ясен Киров Паунски
yasen@robotics.bg, y.paunski@ieee.org


3. маг. инж. Искрен Иванов Върбанов
iskren@robotics.bg


Публикационна дейност

Национално сътрудничество

 • Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Технически Университет - София
 • Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ)
 • Професионална асоциация по роботика и автоматизация (PARA)
 • AI клъстер - България
 • Сътрудничество с водещи компании от ИКТ сектора

Международно сътрудничество

 • EMMaTTech, Технологичен институт на Източна Македония и Трaкия, Гърция
 • Praxis, Терапевтичен и консултативен център "Праксис", Гърция
 • ENSET, Университет "Хасан II", Мароко
 • CEINE, Чилийски университет / University of Chile, Чили
 • UYA, Университет на Ялова, Турция
 • PAL Robotics, Испания

 • Водещо участие в създаването и утвърждаването на национална програма за професия, код 481050, "Програмист на роботи" със специалност, код 4810501, "Програмиране на роботи" – трета степен на професионална квалификация.
 • Създаване и утвърждаване на национална изпитна програма (НИП) за същата специалност.
 • Създаване на отворена платформа за обучение по роботика и изкуствен интелект (OPERA)
 • Курс "Сервизни роботи в обучението по програмиране и роботика” в учебния център на ИР-БАН