Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ-ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Покана за пазарни консултации - Публикувано на 05.03.2019
Допълнителна пазарна информация (.docx) - Публикуванa на 05.03.2019
Получени оферти - Публикувано на 15.03.2019
Доклад - Публикувано на 15.03.2019