Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ-ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за приключен договор - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 27.02.2020
Обявление за приключил договор - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 07.02.2020
Обявление за възложена поръчка - ТУ-Габрово (.pdf) - Публикувано на 17.07.2019
Договор за изпълнение - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 17.07.2019
Договор за изпълнение - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 17.07.2019
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 22.05.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №3 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №2 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 14.05.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 26.03.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувана на 26.03.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 26.03.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 26.03.2019
Важна информация (.zip) - Публикувана на 26.03.2019
Техническо задание - Габрово - Обособена позиция 2 (.pdf) - Публикувана на 26.03.2019
Техническо задание - Габрово - Обособена позиция 1 (.pdf) - Публикувано на 26.03.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 26.03.2019