Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Получени оферти (.zip) - Публикувани на 25.03.2019
Технически спецификации (.pdf) - Публикувани на 12.03.2019
Приложение (.docx) - Публикувано на 12.03.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 12.03.2019