Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ""

Решение за прекратяване на процедура (.pdf) - Публикувано на 09.05.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 25.04.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувана на 25.04.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 25.04.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 25.04.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 25.04.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 25.04.2019