Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР БАН, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ОП НОИР 2014-2020"

Постъпили оферти и доклад (.rar) - Публикувани на 10.07.2019
Приложения (.rar) - Публикувани на 28.06.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 28.06.2019