Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ЗА ЛАБОРАТОРИЯ "КОЛЕКТИВНА РОБОТИКА", ОП НОИР 2014-2020"

Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 02.12.2019
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 02.12.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 02.12.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 28.10.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 28.10.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 28.10.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 28.10.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 28.10.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 28.10.2019