Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС-МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК КВАЗАР"

Получени оферти (.rar) - Публикувани на 28.10.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувани на 14.10.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 14.10.2019