Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "Изпълнение на СМР дейности, във връзка с доставка и въвеждане в експлоатация на електрически табла и захранващи линии, осветителна и силова инсталация и климатици, за нуждите на Интегриран симулационен център на ЦК КВАЗАР, находящ се на територията на СУ "Св. Климент Охридски"

Постъпили оферти и доклад - архив (.rar) - Публикувани на 22.10.2019
Технически спецификации_СМР (.pdf) - Публикувани на 14.10.2019
Приложение - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (.xlsx) - Публикувано на 14.10.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 14.10.2019