Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОБУЧЕНИЯ НА ЛАБОРАНТИ, ИНЖЕНЕРИ И МЛАДИ УЧЕНИ И ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ИНОВАТОРИ, В РАМКИТЕ НА ЦК QUASAR"

Получени оферти - архив (.rar) - Публикувани на 10.12.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 27.11.2019
Приложения (.docx) - Публикувани на 27.11.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 27.11.2019