Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОБУЧЕНИЯ НА ЛАБОРАНТИ, ИНЖЕНЕРИ И МЛАДИ УЧЕНИ И ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ИНОВАТОРИ, В РАМКИТЕ НА ЦК QUASAR"

Договор за възлагане (.pdf) - Публикуван на 17.01.2020
Протокол дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 08.01.2020
Проект на договор (.docx) - Публикуван на 18.12.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 18.12.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 18.12.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 18.12.2019
Обява за поръчка (.pdf) - Публикувано на 18.12.2019