Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ - ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО/МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЦК QUASAR, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Постъпили оферти и доклад - архив (.zip) - Публикувани на 17.12.2019
Технически спецификации - ОП5 (.pdf) - Публикувани на 02.12.2019
Технически спецификации - ОП4 (.pdf) - Публикувани на 02.12.2019
Технически спецификации - ОП3 (.pdf) - Публикувани на 02.12.2019
Технически спецификации - ОП2 (.pdf) - Публикувани на 02.12.2019
Технически спецификации - ОП1 (.pdf) - Публикувани на 02.12.2019
Образец - Ценова оферта (docx) - Публикуван на 02.12.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 02.12.2019