Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА ДНА - ФУНДАМЕНТАЛЕН МОДУЛ НА PLM СОФТУЕР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ-БАН, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QUASAR"

Постъпили оферти и доклад - архив (.zip) - Публикувани на 13.01.2020
Технически спецификации (.pdf) - Публикувани на 30.12.2019
Образец - Ценова оферта (docx) - Публикуван на 30.12.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 30.12.2019