Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "Изпълнение на СМР – ремонт и преустройство на помещения на територията на ИР-БАН, разделена на две обособени позиции"

Постъпили оферти и доклад (.rar) - Публикувани на 09.03.2020
Приложения (.rar) - Публикувани на 28.02.2020
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 28.02.2020