Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура: "ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЦК QUASAR"

Постъпили оферти и доклад (.rar) - Публикувани на 16.03.2020
Техническо задание (.docx) - Публикувано на 28.02.2020
Образец - Ценова оферта (.docx) - Публикуван на 28.02.2020
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 28.02.2020