Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Обява за пазарно проучване "Предоставяне на оферти за Изграждане на система за контрол на достъпа за лабораториите на център за компетентност КВАЗАР"

Оферта - Телекомплект (.pdf) - Публикувани на 19.06.2020
Оферта - Полифийлдс (.pdf) - Публикувано на 19.06.2020
Образец - Пазарно проучване (.docx) - Публикуван на 26.05.2020
Обява (.pdf) - Публикувана на 26.05.2020