Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Открита процедура: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ОФИС ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК QUASAR, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за приключил договор - ОП5 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за приключил договор - ОП4 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за приключил договор - ОП3 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за приключил договор - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за приключил договор - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 13.05.2019
Договор КОНТРАКС - ОП 5_СЛТ (.pdf) - Публикуван на 10.04.2019
Договор КОНТРАКС - ОП 4_ИЯИЯЕ (.pdf) - Публикуван на 10.04.2019
Договор КОНТРАКС - ОП 3_ТУ-Габрово (.pdf) - Публикуван на 10.04.2019
Договор КОНТРАКС - ОП 2_НВУ-ВТ (.pdf) - Публикуван на 10.04.2019
Договор КОНТРАКС - ОП 1_ИМСТЦХА-БАН (.pdf) - Публикуван на 10.04.2019
Решение (.pdf) - Публикувано на 12.02.2019
Протокол №3 (.pdf) - Публикувано на 12.02.2019
Протокол №2 (.pdf) - Публикувано на 12.02.2019
Протокол №1 (.pdf) - Публикувано на 12.02.2019
Доклад от дейността на комисия ... (.pdf) - Публикувано на 12.02.2019
Съобщение за дата, час и място за отваряне на ценовите предложения(.pdf) - Публикувано на 23.01.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки(.zip) - Публикувано на 07.12.2018
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 07.12.2018
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 07.12.2018
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Важна информация (.zip) - Публикувана на 07.12.2018
Техническа спецификация ОП1 (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Техническа спецификация ОП2 (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Техническа спецификация ОП3 (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Техническа спецификация ОП4 (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Техническа спецификация ОП5 (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 07.12.2018