Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

Секция "Интерактивна роботика и системи за управление" - ИРСУ

Дейността на секция "Интерактивна роботика и системи за управление" е насочена към осъществяване на научни и научно-приложни изследвания за иновативно моделиране и управление в Интерактивната роботика. Обект на изследване са: роботизирани, социално подпомагащи, интерактивни, екологични, образователни, комуникационни и други системи. За целта се прилагат подходите за обработка и разпознаване на образи, теория на позитивните системи, размита логика, невронни мрежи, когнитивно моделиране, статистически методи и др. В секцията се използват иновативни технологии за добавена реалност, разпознаване на човешки движения и мозъчно-компютърен интерфейс, които се интегрират с програмируеми хуманоидни и нехуманоидни роботи. Секцията активно работи с ученици и студенти за въвеждане на изследователския подход в образованието.

  • Modeling and Control in Interactive Robotics
  • Social Robotics
  • Humanoid robots
  • Augmented reality
  • Motion-sensing technologies
  • BCI
  • Societal challenges - Health
  • Demographic Change and Wellbeing
  • ICT-Advanced manufacturing and processing
  • as well as the related national priorities

Секция ИРСУ има международно сътрудничество със следните университети: Университет Гренобъл Алпи - Франция, Университета в Портсмут и Open University- Великобритания, Трондхайм, Ставангер и Осло университети - Норвегия, Бон и Берлин университети - Германия, Технологичен институт Киошу - Япония, Университет на Източна Македония и Тракия в Кавала - Гърция, Университета в Сплит - Република Хърватска, Университет Del Pais Vasco/ Euskal Herriko - Испания, Университет Де Чили - Чили, Университет Хасан Де Казабланка - Мароко.

Публикации

Професор д-р Анна Лекова - Ръководител секция
a.lekova@ir.bas.bg, alekova.iser@gmail.com

Доцент д-р Снежанка Костова
s.kostova@ir.bas.bg, kostovasp@yahoo.com

Доцент д-р Мая Димитрова
m.dimitrova@ir.bas.bg, maya.dimitrova.ir@gmail.com

Доцент д-р Александър Кръстев
alex.krastev@ir.bas.bg, aikrastev@yahoo.com

Гл. асистент Росица Боцова
r.bocova@ir.bas.bg