Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛЕТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ СЛТ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Покана за пазарни консултации - Публикувано на 05.03.2019
Допълнителна пазарна информация - летателна техника - Публикувано на 05.03.2019
Допълнителна пазарна информация - Оборудване за механична лаборатория - Публикувано на 05.03.2019
Получени оферти - Публикувано на 15.03.2019
Доклад - Публикувано на 15.03.2019