Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛЕТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ СЛТ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за приключил договор - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 07.02.2020
Обявление за възложена поръчка - СЛТ (.pdf) - Публикувано на 17.07.2019
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 17.07.2019
Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 17.07.2019
Решение за избор на изпълнител (.pdf) - Публикувано на 22.05.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №3 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №2 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 14.05.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 26.03.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувана на 26.03.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 26.03.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 26.03.2019
Важна информация (.zip) - Публикувана на 26.03.2019
Техническа спецификация - ОП2 (.pdf) - Публикувана на 26.03.2019
Техническа спецификация - ОП1 (.pdf) - Публикувана на 26.03.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 26.03.2019