Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за приключил договор - ОП3 (.pdf) - Публикувано на 14.12.2020
Обявление за приключил договор - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 14.12.2020
Обявление за приключил договор - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 14.12.2020
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 17.07.2019
Договор за изпълнение - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 17.07.2019
Договор за изпълнение - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 17.07.2019
Договор за изпълнение - ОП3 (.pdf) - Публикуван на 17.07.2019
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 22.05.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №3 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №2 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 14.05.2019
Разяснение 2 (.pdf) - Публикувано на 30.04.2019
Разяснение 1 (.pdf) - Публикувано на 30.04.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip) - Публикувано на 01.04.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 01.04.2019
Обявление за обществена поръчка (.pdf) - Публикувана на 01.04.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 01.04.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 01.04.2019
Важна информация (.zip) - Публикувана на 01.04.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 01.04.2019
Методика (.pdf) - Публикувана на 01.04.2019
Проект на договор - ОП1 и ОП3 (.doc) - Публикуван на 01.04.2019
Проект на договор - ОП2 (.doc) - Публикуван на 01.04.2019