Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Постъпили ценови предложения (.zip) - Публикувани на 22.04.2019
Покана (.pdf) - Публикувана на 15.04.2019
Приложения (.docx) - Публикувани на 15.04.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 15.04.2019