Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС-МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК КВАЗАР"

Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 19.12.2019
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 10.12.2019
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 05.12.2019
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 25.11.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 04.11.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 04.11.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 04.11.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 04.11.2019
Архив "Важна информация" (.rar) - Публикувана на 04.11.2019
Обява за поръчка (.pdf) - Публикувана на 04.11.2019