Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И ОФИС ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ НА ЦК КВАЗАР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИР-БАН И ВВМУ-ВАРНА"

Обявление за приключен договор - ОП4 (.pdf) - Публикуванo на 07.05.2020
Обявление за приключен договор - ОП3 (.pdf) - Публикуванo на 07.05.2020
Обявление за приключен договор - ОП2 (.pdf) - Публикуванo на 07.05.2020
Обявление за приключен договор - ОП1 (.pdf) - Публикуванo на 07.05.2020
Договор за възлагане - ОП4 (.pdf) - Публикуван на 27.02.2020
Договор за възлагане - ОП3 (.pdf) - Публикуван на 27.02.2020
Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 27.02.2020
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 27.02.2020
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 27.02.2020
Решение за класиране - ОП4 (.pdf) - Публикувано на 17.01.2020
Решение за класиране - ОП3 (.pdf) - Публикувано на 17.01.2020
Решение за класиране - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 17.01.2020
Решение за класиране - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 17.01.2020
Протокол №3 от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 17.01.2020
Протокол №2 от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 17.01.2020
Протокол №1 от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 17.01.2020
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 17.01.2020
Съобщение за отваряне на ценови оферти (.pdf) - Публикувано на 08.01.2020
Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip) - Публикуван на 12.11.2019
Разяснение по постъпило запитване (.pdf) - Публикувано на 25.11.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 12.11.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 12.11.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 12.11.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 12.11.2019
Важна информация - архив (.rar) - Публикувана на 12.11.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 12.11.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 12.11.2019