Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, точка 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за самостоятелен обект, стопанисван от Институт по роботика при БАН - сграда, намираща се в Р България, гр. Пловдив, бул. "Руски" № 139, УПИ-I, идентификатор 56784.522.490"

Обявление изх. номер 517 от 28.08.2020 г. за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 31.08.2020 в 16:30
Договор номер 1970 (ЗОП номер 16 / 03.08.2020 г.) за изпълнение на поръчката (.docx) - Публикуван на 31.08.2020 в 16:30
Приложения към Договор номер 1970 (ЗОП номер 16 / 03.08.2020 г.) (.docx) - Публикувани на 31.08.2020 в 16:30
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 11.06.2020