Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за приключил договор - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за приключил договор - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикуванo на 17.06.2019
Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 10.06.2019
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 10.06.2019
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 18.04.2019
Протокол 3 (.pdf) - Публикуван на 18.04.2019
Протокол 2 (.pdf) - Публикуван на 18.04.2019
Протокол 1 (.pdf) - Публикуван на 18.04.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 18.04.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 11.04.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки(.zip) - Публикувано на 01.03.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 01.03.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 01.03.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Важна информация (.zip) - Публикувана на 01.03.2019
Техническа спецификация ОП1 (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Технически проект ОП1 (.zip) - Публикуван на 01.03.2019
Техническа спецификация ОП2 (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Технически проект ОП2 (.zip) - Публикуван на 01.03.2019
Методика (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Проект на договор ОП1(.docx) - Публикуван на 01.03.2019
Проект на договор ОП2(.docx) - Публикуван на 01.03.2019