Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Договор за изпълнение - ОП6 (.pdf) - Публикуван на 11.06.2019
Договор за изпълнение - ОП5 (.pdf) - Публикуван на 11.06.2019
Договор за изпълнение - ОП4 (.pdf) - Публикуван на 11.06.2019
Договор за изпълнение - ОП3 (.pdf) - Публикуван на 11.06.2019
Договор за изпълнение - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 11.06.2019
Договор за изпълнение - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 11.06.2019
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 22.05.2019
Разяснение по постъпили въпроси (.pdf) - Публикувано на 09.05.2019
Обява (.pdf) - Публикувана на 30.04.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 30.04.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 30.04.2019
Важна информация (.zip) - Публикувана на 30.04.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 30.04.2019
Договор строителeн надзор (.docx) - Публикуван на 30.04.2019